Tag: Józef Iwulski

Dokumenty

Sąd Najwyższy: sędziowie J. Iwulski i W. Katner oświadczają, że pozostaną w służbie

Publikujemy oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego i Wojciecha Katnera, wydane w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowień Prezydenta RP o przeniesieniu ich w stan spoczynku. W oświadczeniach obaj sędziowie stwierdzają, że usunięcie z urzędu przez odesłanie w stan spoczynku następuje wbrew ich woli, a takżeDalej