Tag: Jewgenij Tanczew

5 (1)">
Komentarze i opinie

Anna Wójcik (Archiwum Osiatyńskiego): Łętowska i Bogdanowicz: rzecznik Tanczew potwierdził, że sędziowie mogą pytać TSUE o swoją niezależność 5 (1)

Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE Jewgienij Tanczew zalecił odrzucenie przez TSUE dwóch z kilkunastu pytań prejudycjalnych zadanych w związku z atakiem na niezawisłość sędziów. Wbrew pochopnym interpretacjom, opinia dobrze rokuje innym pytaniom; Tanczew potwierdza, że sędziowieDalej

4.5 (2)">
Poza działami

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE: Pytania prejudycjalne dotyczące kwestii hipotetycznych są niedopuszczalne. Komentarz SSP „Iustitia” 4.5 (2)

W opinii rzecznika generalnego Jewgenija Tanczewa, wydanej 24 września, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, wniesione przez polskich sędziów Ewę Maciejewską i Igora Tuleyę dotyczące krajowych przepisówDalej

Dokumenty

Pełny tekst Opinii Rzecznika generalnego TSUE z 27 czerwca 2019 r. w sprawach połączonych C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO EVGENIEGO TANCHEVA przedstawiona w dniu 27 czerwca 2019 r.(1) W sprawach połączonych C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 A.K. (C‑585/18) przy udziale: Krajowej Rady Sądownictwa oraz CP (C‑624/18) DO (C‑625/18) przeciwko Sądowi Najwyższemu (C‑624/18 i C‑625/18) przy udziale: ProkuratoraDalej