Tag: Igor Tuleya

0 (0)">
Poza działami

O czym nie wie prokuratura: Sędzia nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za działania, do których był ustawowo uprawniony 0 (0)

Sąd Najwyższy (Izba Dyscyplinarna – przyp. red.) nie podzielił stanowiska, jakoby sędzia zezwalając przedstawicielom środków masowego przekazu na utrwalenie obrazu i dźwięku podczas posiedzenia Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie ogłaszając orzeczenie uwzględniające zażalenie naDalej

0 (0)">
Dokumenty

Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów IAJ w sprawie wniosku o pozbawienie sędziego Igora Tulei immunitetu 0 (0)

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami. Oświadczenie to ma pełne poparcie Komitetu Zarządzającego wDalej