Tag: Grzegorz Jędrejek

Trybunał

Trybunał Konstytucyjny: G. Jędrejek w wyroku, L. Kieres w zdaniu odrębnym o łasce dla M. Kamińskiego i M. Wąsika (video)

  [Z komunikatu TK] 17 lipca 2018 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego wykładni pojęć konstytucyjnych dokonywanej przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie znaczenia pojęć zawartych w aktach rangi ustawowej oraz aktuDalej