Tag: Evgeni Tanchev

Poza działami

TSUE: Opinia Rzecznika Generalnego o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania z uwagi na zagrożenie praworządności w Polsce

28 czerwca Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Evgen Tanchev wydał opinię w sprawie pytania prejudycalnego, zadanego przez High Court w Dublinie o gwarancje sprawiedliwego procesu w Polsce przeciwko zatrzymanemu w Irlandii na podstawie ENA polskiego obywatela. Rozprawa przed TS UE odbyła się 1Dalej

Świat

Trybunał Sprawiedliwości UE: czy sąd może badać kościoły pod kątem dyskryminacji ze względu na przekonania

Zdaniem rzecznika generalnego Evgenia Tancheva wymogi zawodowe określane przez organizacje religijne podlegają kontroli sądowej pod kątem ustalenia, czy doszło do bezprawnej dyskryminacji ze względu na przekonania. Sądy krajowe muszą wyważyć prawo organizacji do autonomii i samostanowienia z prawem pracownika lub przyszłego pracownika do niebycia dyskryminowanymDalej