Tag: CBA

Państwo

Kasacja w sprawie M. Kamińskiego i M. Wąsika wciąż w zawieszeniu

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (25.07) postanowił nie uwzględnić wniosku pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych o podjęcie zawieszonego postępowania kasacyjnego w sprawie Mariusza Kamińskiego i byłych szefów CBA. W ustnych motywach uzasadnienia Sąd Najwyższy przypomniał, że postępowanie zostało zawieszone z mocy prawa przez wszczęcie postępowania przed Trybunałem KonstytucyjnymDalej