Tag: C 585/18

3.7 (3)">
Dokumenty

Konieczne jak najszybsze rozstrzygnięcie statusu ustrojowego organu funkcjonującego obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa – uchwała sędziów SO we Wrocławiu 3.7 (3)

Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 29.11.2019 r. Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 29.11.2019 r. W związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii EuropejskiejDalej