A. Rzepliński: W młodości i pamięci nadzieja

Dorota Ceran: Panie Profesorze, kiedy w 1990 roku ogłosił Pan swoją dysertację habilitacyjną „Między dyspozycyjnością a niezawisłością” pisał Pan o sądownictwie w Polsce Ludowej. Może pora wrócić do tematu? Andrzej

Read More

Laudacja Marka Safjana na cześć Adama Strzembosza z okazji przyznania nagrody Peryklesa

Laudacja wygłoszona przez prof. Marka Safjana 9 września na cześć prof. Adama Strzembosza z okazji przyznania Mu Nagrody Peryklesa, przyznawanej współtwórcom demokracji i wolności przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji. [Marcin Święcicki·10 września

Read More

P. Rachtan: Jarosław Kaczyński przy Okrągłym Podstoliku

Luty – marzec 1989 roku. Okrągły Stół. Podzespół do Spraw Reformy Prawa i Sądów. Przewodniczą: minister sprawiedliwości Łukasz Balcer i prof. Adam Strzembosz. Dr Jarosław Kaczyński nie był zbyt aktywnym

Read More