Dzień: 16 listopada 2019

5 (2)">
Poza działami

Międzynarodowa Unia Adwokatów zachęca polskie władze do podjęcia środków niezbędnych dla przywrócenia obywatelom polskim wiary w polski system sądowniczy 5 (2)

Rada Zarządzająca UIA [Union Internationale des Avocats – Międzynarodowa Unia Adwokatów] (UIA Governing Board) na 63. Kongresie w Luksemburgu niniejszym uchwala Rezolucję, w której wyraża głębokie zaniepokojenie alarmującymi próbami osłabienia praworządności w wielu regionach świata,Dalej