Dzień: 20 maja 2019

Poza działami

Lex super omnia: popiera prokuratorów krakowskich, wzywa wszystkich, by otrząsnęli się z dotychczasowego marazmu i zapowiada raport „Królowie życia w prokuraturze”

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia odbyło się we Wrocławiu. Na zebranie przybyło ponad 80 prokuratorów z całej Polski. Oprócz kwestii formalnych, takich jak przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności zarząduDalej