Dzień: 9 września 2018

Publicystyka

S. Biernat, M. Kawczyńska na łamach Rzeczpospolitej dowodzą dopuszczalności pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego

W dyskusjach o odesłaniu pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości UE pojawia się zarzut braku ich związku ze sprawą główną, tj. zagadnieniem prawnym rozpatrywanym przez powiększony skład SN, przez co stają się one niedopuszczalne (por. wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie SprawiedliwościDalej