Dzień: 2 września 2018

Dokumenty

Prezesi Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich zaniepokojeni ingerencją polityczną w polskie sądownictwo

Wyrażając troskę w sprawie ingerencji politycznej w polskie sądownictwo Prezesi stowarzyszeń sędziowskich Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii,  Szwecji, Łotwy i Estonii podejmują następującą uchwałę Na swoim dorocznym spotkaniu Prezesów Sędziowskich Stowarzyszeń Państw Nordyckich podjęliśmy uchwałę o zaproszeniu do swojego grona Stowarzyszeń SędziówDalej