Dzień: 1 września 2018

Publicystyka

P. Skuczyński: Aktywizm sędziowski a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi w 100-lecie niepodległości

Aktywizm nie powinien być tylko pojęciem służącym do opisu działalności sądów, ale ważnym postulatem etyki sędziowskiej. Elementem tego postulatu jest zobowiązanie sędziów do zaangażowania kognitywnego, polegającego na aktywnym słuchaniu stron i gotowości odstąpienia od utrwalonych wzorców instytucjonalnych ze względu na indywidualne okoliczności sprawy. Artykuł zostałDalej