Dzień: 2 sierpnia 2018

Komentarze i opinie

M. Matczak: Co zrobił dziś SN

Polski Sąd Najwyższy zadał dziś sześć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE. To, że mógł to zrobić, nie budzi wątpliwości. To, co wzbudziło dyskusję, to fakt, że Sąd Najwyższy jednocześnie ZAWIESIŁ stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN dotyczących przenoszenia sędziów powyżej 65Dalej

Dokumenty

Oświadczenie Kancelarii Prezydenta RP

W nawiązaniu do komunikatu Sądu Najwyższego, należy zważyć, co następuje. W ocenie Kancelarii Prezydenta RP, dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu.Dalej

Dokumenty

J. Barcik: Dlaczego kandyduję do Sądu Najwyższego i dlaczego nie zostanę sędzią SN

Oświadczenie z prośbą o jak najszersze rozpowszechnianie Kandyduję do Sądu Najwyższego. Moje motywy: 1. Nie zostanę sędzią SN. Po pierwsze dlatego, że uważam, że sędziami SN powinny zostawać osoby z wieloletnim doświadczeniem w orzekaniu, dla których zaszczytny urząd sędziego SN jest naturalnym ukoronowaniem kariery sędziowskiej. Po drugieDalej

Dokumenty

“Themis” w sprawie SSO Waldemara Żurka

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Themis z dnia 31.07.2018 roku W związku z dzisiejszym komunikatem Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenie Sędziów Themis oświadcza, że uzasadnienie zamiaru przeniesienia sędziego Waldemara Żurka do orzekania w innym wydziale potwierdza dotychczasowe stanowisko sędziów okręgu krakowskiego o niekompetencji PrezesaDalej

Legislacja, Państwo

Sąd Najwyższy sięga po broń atomową – zawiesza stosowanie najważniejszych artykułów ustawy o SN i zadaje 5 pytań prejudycalnych Trybunałowi Sprawiedliwości UE

2 lipca Sąd Najwyższy wydał następujący komunikat: W dniu dzisiejszym (02.08) Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w związku z pytaniem prawnym, które znalazło się na wokandzie sądu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi zasady niezależnościDalej

Komentarze i opinie

Wojciech Sadurski o Mariuszu Muszyńskim jako kandydacie do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Gazeta Wyborcza 2 sierpnia 2018 opublikowała komentarz prof. dr. Wojciecha Sadurskiego poświęcony kandydatowi do Sądu Najwyższego dr. hab. Mariuszowi Muszyńskiemu, pod tytułem “Agent Muszyński w Sądzie Najwyższym rozkręci organ kontroli nad nieprawomyślnymi sędziami”. Przytaczamy fragmenty opinii prof. Sadurskiego: Jeśli agent MuszyńskiDalej

Państwo

Lista 44 kandydatów do Sądu Najwyższego

LISTA KANDYDATÓW DO SĄDU NAJWYŻSZEGO opublikowana dzisiaj przez “Gazetą Wyborczą” Poniżej lista 44 nazwisk kandydatów do SN, które udało nam się potwierdzić, razem z informacją o izbie SN, do której zgłosił się dany kandydat – Jacek Tomasz Bąbikowski ID (Izba Dyscyplinarna) –Dalej