Dzień: 24 lipca 2018

Komentarze i opinie, Legislacja

A. Rzepliński: Prokuratura – zadania i kompetencja naczelna między 1950 a 2018

Ustawy o prokuraturze w latach 1950 – 2018 1950, ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W celu ugruntowania praworządności ludowej, ochrony mienia społecznego i ścigania przestępstw tworzy się urząd Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej. Art. 3. Generalny Prokurator Rzeczypospolitej: 1)Dalej

Dokumenty

Małgorzata Gersdorf dziękuje obywatelom za obronę sądów

24 lipca Sąd Najwyższy opublikował na swojej stronie internetowej podziękowanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf, w którym dziękuje ona wszystkim, którym nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa, za działania zmierzające do obrony konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ocena Czytelników[Razem: 1Dalej