Dzień: 12 lipca 2018

Dokumenty

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 9 lipca

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia działań dla przywrócenia trójpodziału władz, przez wyeliminowanie regulacji prawnych naruszających zasady wynikające z Konstytucji R.P. Dotyczy to zmian odnoszących się do sposobu powoływania przedstawicieliDalej