Miesiąc: Czerwiec 2018

Poza działami

TSUE: Opinia Rzecznika Generalnego o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania z uwagi na zagrożenie praworządności w Polsce

28 czerwca Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Evgen Tanchev wydał opinię w sprawie pytania prejudycalnego, zadanego przez High Court w Dublinie o gwarancje sprawiedliwego procesu w Polsce przeciwko zatrzymanemu w Irlandii na podstawie ENA polskiego obywatela. Rozprawa przed TS UE odbyła się 1Dalej

Dokumenty

Czynnik ludowy w Sądzie Najwyższym jaki będzie – zapis video z przesłuchania kandydatów na ławników w Senacie

3 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Powołuje ona instytucję ławników w nowej Izbie Dyscyplinarnej (której sędziowską obsadę ma w ręku Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości mgr Zbigniew Ziobro). 26 czerwca senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przesłuchała kandydatów. PonieważDalej

Dokumenty

Apelacja Łódzka też…

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej, reprezentujące sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz sędziów okręgowych i rejonowych okręgów kaliskiego, łódzkiego, piotrkowskiego, płockiego i sieradzkiego: apeluje o nieusuwanie z Sądu Najwyższego sędziów, którzy „gotowi są zajmować stanowisko sędziego Sądu Najwyższego do ukończenia 70. roku życia,Dalej