Dzień: 28 czerwca 2018

Dokumenty

GRECO też zaleca zmiany…

22 czerwca 2018 r. Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) – antykorupcyjna agenda Rady Europy, opublikowała raport na temat sytuacji w polskim sądownictwie po zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym (SN), Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS) oraz w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (PUSP)Dalej

Poza działami

TSUE: Opinia Rzecznika Generalnego o wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania z uwagi na zagrożenie praworządności w Polsce

28 czerwca Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Evgen Tanchev wydał opinię w sprawie pytania prejudycalnego, zadanego przez High Court w Dublinie o gwarancje sprawiedliwego procesu w Polsce przeciwko zatrzymanemu w Irlandii na podstawie ENA polskiego obywatela. Rozprawa przed TS UE odbyła się 1Dalej

Dokumenty

Czynnik ludowy w Sądzie Najwyższym jaki będzie – zapis video z przesłuchania kandydatów na ławników w Senacie

3 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Powołuje ona instytucję ławników w nowej Izbie Dyscyplinarnej (której sędziowską obsadę ma w ręku Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości mgr Zbigniew Ziobro). 26 czerwca senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przesłuchała kandydatów. PonieważDalej