Dzień: 6 czerwca 2018

Komentarze i opinie

Mizerii salaterka: Fryzjerzy z PiS

Każda władza korumpuje, a władza absolutna korumpuje absolutnie. Lord Acton nie myślał o PiS, ale w ogóle o sprawujących władzę. PO w drugim czteroleciu rządów mościła sobie posadki i synekurki, aż wymościła drogę do władzy dla nacjonalistów. No i mamy. * * * Znacznie wcześniej tow.Dalej

Państwo, Trybunał

Trójpodział władzy w wypisach z wyroków Trybunału Konstytucyjnego

W dokumentach politycznych, wypowiedziach i oświadczeniach oraz opiniach i komentarzach przedstawicieli rządzącego obozu politycznego, w tym osób z wykształceniem prawniczym, a nawet z tytułami naukowymi od doktora wzwyż często przebija niewiedza o tym, czym w rzeczywistości jest konstytucyjnie gwarantowany trójpodział władzy. Jeszcze częściej politycy rządzącej partiiDalej