Dzień: 27 maja 2018

Świat

Trybunał Sprawiedliwości UE: Dyrektywa o nieuczciwej umowie konsumenckiej może dotyczyć i katolickiej szkoły wyższej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 17 maja orzekł, że dyrektywa Unii w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich może mieć zastosowanie do instytucji szkolnictwa. Sąd krajowy ma obowiązek zbadać z urzędu nieuczciwy charakter postanowień zawartych we wchodzących w zakres zastosowania dyrektywy umowachDalej