Dzień: 26 maja 2018

Państwo

RPO podjął z urzędu sprawę interwencji funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej wobec protestujących w gmachu Sejmu 24 maja 2018

Rzecznik chce sprawdzić, czy interwencja Straży Marszałkowskiej wobec protestujących była proporcjonalna i adekwatna do zagrożenia Chce ustalić m.in., jaka konkretnie była podstawa prawna działania strażników (przedstawiciele państwa mogą stosować przymus bezpośredni w precyzyjnie opisanych prawem sytuacjach) Dlaczego w interwencji wziął udziałDalej