Dzień: 12 maja 2018

Publicystyka

K. Wóycicki: Polska i ukraińska Pieta

Wołyń ’43 jest z całą pewnością polską Pietą, jednym z obrazów cierpienia i męczeństwa. Oba narody, polski i ukraiński mają poczucie, że w wieku XX doznały wielkiego cierpienia. Wstępem do dialogu o pojednaniu musi stać się właściwa ocena tych wydarzeń.  Nie chodzi jednak o doszukiwanie sięDalej