Dzień: 3 kwietnia 2018

Dokumenty

Apel sędziów Sądu Najwyższego ogłoszony 3 kwietnia

3 kwietnia Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło uchwałę, w której sędziowie m.in zaapelowali do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wykazanie rzeczywistej woli przyjęcia rozwiązań, które nie naruszają zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów. Za przyjęciem uchwały głosowało 68Dalej

Poza działami

Komitet ONZ pyta Polskę o realizację praw osób z niepełnosprawnościami

Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami pyta Polskę m.in. o zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia; o prawa osób z niepełnosprawnościami do zawierania małżeństw, a także o karalność „mowy nienawiści” wobec nich Komitet przedstawił tzw. listę zagadnień,  w której zadał Polsce ponad 50 pytań dotyczących praw osób z niepełnosprawnościamiDalej

Poza działami, Wybory

P. Uziębło: Czy transmisja internetowa z lokalu wyborczego zagraża tajności wyborów

Transmisja przebiegu wyborów łamie konstytucyjną zasadę tajności głosowania oraz prawo do prywatności – pisze prof. Piotr Uziębło, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego. Podobne rozwiązania są ewenementem w państwach demokratycznych i z reguły funkcjonują tam, gdzie standardy demokratyczne są naruszane, m.in. w Rosji. 14 03Dalej

Komentarze i opinie

M. Sworzeń: LEXyKON jednostronny. Hasła: Degradacja. Schody. Widowisko. Proscenium. Cd lektury. Cytaty. Dania. Miejsce 24

Ostatnie weto prezydenta, wedle jego słów, ma doprowadzić do udoskonalenia zablokowanej ustawy. Powody tej decyzji dostrzegam jednak gdzie indziej… Sedno sprawy nie spoczywa bynajmniej w etycznych wątpliwościach (zamiast ewangelicznie krótkiego „Nie!” mamy zapowiedź rozpoczęcia konsultacji), ani w prawniczych rozterkach głowyDalej