Dzień: 18 marca 2018

Komentarze i opinie

Okiem sędziego: Fatalna omyłka

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-03-16/jaki-sprawa-komendy-jest-przykladem-iii-rp-w-pigulce-musimy-zreformowac-panstwo/ Nie chcę szczegółowo omawiać sprawy prawdopodobnie niewinnie skazanego za zabójstwo człowieka. Powiem tylko, że to się nie powinno zdarzyć. I jest to dramat. Nie tylko dla skazanego i jego rodziny. Także dla sędziów orzekających w tej sprawie. Zwrócę uwagę na co innego. Jak politycy rozgrywają tego rodzajuDalej

Państwo

Iustitia: sędzia prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne powinien być usuwany z zawodu

Stanowisko Zarządu SSP “Iustitia” w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów opublikowane 17 marca 2018: W związku z zapowiedzianą dzisiaj przez Ministra Sprawiedliwości nowelizacją przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej, stowarzyszenie zgadza się, że dla zachowania najwyższych standardów etycznych sędziów każdy sędzia, który został prawomocnieDalej