Dzień: 23 stycznia 2018

Państwo

Sala Kolumnowa: Uzasadnienie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie (pełny tekst)

Przedstawiamy, za konstytucyjny.pl, pełny tekst uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, wydanego w wyniku rozpoznania zażaleń na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie PO I Ds. 209.2016 (dot. głosowania przez Sejm ustaw w dniu 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej), w którym SądDalej

Państwo

Sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód przeciw polityce Ministra Sprawiedliwości

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z 22 stycznia 2018 roku  Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wyraża sprzeciw wobec pozbawionego merytorycznego uzasadnienia odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, dokonywanego w formie naruszającej podstawoweDalej