Dzień: 23 stycznia 2018

Państwo

Sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód przeciw polityce Ministra Sprawiedliwości

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach z 22 stycznia 2018 roku  Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wyraża sprzeciw wobec pozbawionego merytorycznego uzasadnienia odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, dokonywanego w formie naruszającej podstawoweDalej