Dzień: 14 stycznia 2018

Publicystyka

M. Krzemiński: Normy konstytucji jako źródło ograniczeń dowodowych w postępowaniu cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera ogólnej regulacji dotyczącej ograniczeń w dopuszczaniu i przeprowadzaniu dowodów w kontekście legalności ich pozyskania. Judykaturze problem jest znany i można w niej zauważyć pewną ewolucję w sposobie postępowania z przypadkami wątpliwymi. Artykuł jest próbą wyciągnięcia uogólnionych wniosków z argumentacji,Dalej