Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 10 z dnia 5 stycznia 2018 r. dotycząca debaty publicznej

Forum Współpracy Sędziów wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu prowadzenia w ostatnim czasie debaty publicznej dotyczącej sytuacji polskiego sądownictwa. W szczególności poważne wątpliwości co do swej rzetelności, zgodności z prawdą

Read More

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 9 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przysięgi sędziowskiej

Forum Współpracy Sędziów stwierdza, że uchwalone przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej i podpisane w dniu 20 grudnia 2017 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: – ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie

Read More

Uchwała Forum Współpracy Sędziów nr 5 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Forum Współpracy Sędziów stanowczo potępia fundamentalne uchybienia proceduralne, do jakich doszło przy rozpoznawaniu przez Trybunał Konstytucyjny sprawy o sygnaturze K 1/17. Wyznaczenie do orzekania w tej sprawie oraz niewyłączenie od udziału w niej

Read More