Rzecznik Sądu Najwyższego wzywa M. Morawieckiego, by zaprzestał łgać za granicą

22 stycznia 2018 r. OŚWIADCZENIE Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego W związku z publikacją w Gazecie Wyborczej z 22 stycznia 2018 r. pt. „Premier i kłamstwa o sędziach” oraz zawartą w niej informacją o treści dokumentu przekazanego 10

Read More

M. Sworzeń: LEXyKON jednostronny. Hasła: Miliardy. Elektrownie atomowe. Łodzie podwodne. Smog. Konkurs. Śreżoga. 1:10000

Skoro Komisja Europejska wdrożyła art. 7 z powodu krytyki polskich ustaw sądowych, to sposobem zakończenia sprawy może być tylko zniesienie tych przepisów. Nie ma innej drogi, ale – jak wiadomo

Read More

Glossa jednak nie taka mała

Po publikacji Piotra Rachtana pt. „Mała glossa do osobistej prawdy sędzi Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej” odezwał się serwis wPolityce.pl w obronie sędzi Julii Przyłębskiej, dowodząc, że Rachtan nie miał racji pisząc,

Read More

7 ważnych uchwał Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. – w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego

Read More

Hiszpańscy sędziowie o sytuacji sądów i sędziów w Polsce

Komunikat hiszpańskiego Stowarzyszenia Sędziów (Magistrados) (APM) odnośnie sytuacji sądownictwa w Polsce W odniesieniu do przyjętych zmian ustaw prawa o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym  na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego APM w dniu

Read More