Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przekazują wyrazy wsparcia i szacunku sędziom odwołanym decyzją Ministra Sprawiedliwości z funkcji: 1. SSA Grażynie Szyburskiej-Walczak – Pani Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; 2.

Read More

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego

Sędziowie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Bytowie, Człuchowie, Chojnicach, Miastku, Lęborku i Słupsku wyrażają stanowczy i zdecydowany sprzeciw dla praktyki odwoływania w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów

Read More

Polskie reformy są częścią planu, który poważnie podważa niezależność sądownictwa, mówi Specjalny Sprawozdawca ONZ

GENEWA (22 grudnia 2017 r.) – Przyjęcie dwóch ustaw w Polsce zagraża niezależności sądownictwa, ostrzegł ekspert ONZ ds. Praw człowieka. “Żałuję, że w dniu 20 grudnia polski prezydent podpisał dwie

Read More

Działalność Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie ochrony praworządności w Polsce w latach 2015–2017

Oddaję do rąk Czytelników książkę zawierającą dokumentację mojej działalności publicznej w ramach sprawowanego urzędu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2015–2017. Niniejsza opracowanie stanowi jednak nie tyle sprawozdawcze podsumowanie mojej aktywności,

Read More

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis ws. Sędzi Anny Korwin Piotrowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis przedsięwziął uchwałę w sprawie odwołania Sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej. W opinii Zarządu Stowarzyszenia taka forma odwołania jest bezskuteczna, a podjęta przez Ministerstwa próba odwołania Pani Prezes

Read More

KRS oczekuje, że M. Morawiecki wskaże prokuraturę, której doniósł o korupcji w sądzie

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 20 grudnia 2017 r. w związku z wypowiedziami Prezesa Rady Ministrów na temat sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa stanowczo protestuje przeciwko niepopartym żadnymi dowodami oskarżeniom wobec

Read More