Dzień: 6 grudnia 2017

Trybunał

A. Rzepliński: Trybunał Konstytucyjny istnieje po to, by każdemu obywatelowi zapewnić wolność od strachu przed państwem (20 kwietnia 2016 r.)

Przez wiele lat sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbywali uroczyste Ogólne Zgromadzenia, poświęcone podsumowaniu kolejnego roku działalności orzeczniczej. Z reguły zwoływano je pod koniec kwietnia, tuż przed świętem Konstytucji 3 maja. Bywali na nich – zawsze zapraszani – prezydenci, marszałkowie obu izb,Dalej

Komentarze i opinie

A. Szejnfeld: Czerwone policzki

– Jeśli dojdziemy do wniosku, że należy jakieś przepisy zmienić czy poprawić, konsultujemy tę koncepcję z zainteresowanymi stronami. Jeśli podzielą nasz pogląd, to przystępujemy do prac nad właściwym projektem ustawy – powiedziała mi pani minister. – Po zakończeniu pisania dokumentu poddajemy go jużDalej

Poza działami

Kot i kurczęta przed Sądem Najwyższym

Znalazca poniższego uzasadnienia wyroku nie znał, niestety, nazwisk sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrokowali w tej sprawie, ani imienia czarno-białego bohatera pozwu, który znalazł finał w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego w 1960 roku. Ale i bez tego lektura jest frapująca… C.3/60 Uzasadnienie Wobec uprawomocnienia się ts.Dalej