Dzień: 1 listopada 2017

Publicystyka

K. Stępniak: Oddajmy głos obywatelom! Przegląd konstytucyjnych instrumentów partycypacyjnych

Partycypacja (participes) z języka łacińskiego znaczy uczestniczenie. Uczestniczenie jako formę działania w większej grupie, projekcie czy wspólnocie. Oczywiście działania partycypacyjne możliwe są zarówno w zadaniach publicznych, jak i prywatnych np. w firmie czy społecznych np. w stowarzyszeniu. Partycypacja obywatelska oznacza nie tylko proces kolektywnego podejmowania decyzji, ale takżeDalej