Dzień: 1 sierpnia 2017

Państwo

Forum Współpracy Sędziów zbiera przypadki zagrożeń i naruszeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów

Uprzejmie informuję, że 28 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów (FWS) oraz Zespołu Interwencyjnego Forum. Członkowie Stałego Prezydium wybrali Przewodniczącego, którym został SSR Bartłomiej Starosta i dwóch Wiceprzewodniczących: SSA Jerzego Geislera i SSO Waldemara Żurka. PrzyjętoDalej

Komentarze i opinie

J. Zajadło: Świstek papieru?

Kilkanaście lat temu napisałem książkę „Odpowiedzialność za Mur” – rzecz dotyczyła rozliczania przeszłości na przykładzie modelu przyjętego w Niemczech po 1990 roku. W dedykacji napisałem szczerze i w dobrej wierze, że poświęcam ją swojej żonie, która nie będąc prawnikiem intuicyjnie wyczuwa, że prawo jest czymś więcejDalej