Miesiąc: Maj 2017

Państwo

List w obronie sądów i sędziów na stronie 5zdan.pl

Do Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa: Nie zgadzamy się na upolitycznienie sądów ani sędziów. Nie zgadzamy się na łamanie Konstytucji i podporządkowanie politykom Krajowej Rady Sadownictwa, która stoi na straży niezależności sądów. Niezawisłe od polityki sądy służą nam – obywatelom – także w sporach z władzą.Dalej

Poza działami

4 czerwca 1989 r. Apel prezydentów

Szanowni Państwo, 4 czerwca 1989 roku to data szczególna w dziejach naszego państwa. To wtedy Polacy wzięli udział w wolnych wyborach do Senatu i częściowo wolnych wyborach do Sejmu, decydując o demokratycznej perspektywie naszego kraju. Ówczesne zwycięstwo wyborcze Solidarności otworzyło drogę Polakom i innymiDalej

Państwo

Stanowisko KRS z 25 maja 2017 r. dotyczące braku obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie braku obwieszczeń Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych             W trosce o prawidłowe funkcjonowanie sądownictwa, a przede wszystkim o realizację konstytucyjnego prawa obywateli do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, KrajowaDalej

Publicystyka

Stefan Bratkowski: Ustrój wzięty ze strachu

Od długich już lat ustrój naszego państwa zdjęto wśród wygodnej ciszy z porządku wszelkich debat. Ale przed uchwaleniem Konstytucji Marcowej w 1921 r. też nie podjęto uczciwej nad nim dyskusji – ze strachu przed Piłsudskim. Po roku 1989 – z obawy przed rządami Wałęsy. Dziś temat nie wraca,Dalej

Trybunał

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego w sprawie bezpodstawnego zawieszenia praw i obowiązków orzeczniczych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Prokurator Generalny 11 stycznia 2017 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją uchwały Sejmu z 26 listopada 2010 r. (M.P. Nr 93, poz. 1067), w którym zakwestionował wybór sędziów TK. Wniosek ten został w Trybunale oznaczony jako sprawa U 1/17.Dalej