Dzień: 21 maja 2017

Państwo

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł prowokuje uczestników Kongresu: najważniejsze fragmenty

Szanowni Państwo, (…) Zmiany mają obowiązywać teraz i w przyszłości, bez względu na to, jaka opcja polityczna uzyska większość w wyborach i będzie sprawować władzę. Dlatego proszę, byśmy dyskutowali o nich bez politycznego kontekstu i bez zacietrzewienia. Sprawny, sprawiedliwy i prawdziwie niezależny wymiar sprawiedliwości leży w interesieDalej