Zb. Ziobro skieruje do Trybunału dzisiejszą uchwałę Sądu Najwyższego

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro rozważy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów, które legły u podstaw dzisiejszej uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego. Zwraca też uwagę, że w części uchwały Sąd

Read More

Sąd Najwyższy: Prawo łaski może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu

31 maja 2017 r. ​I KZP 4/17 W dniu 31 maja br. Sąd Najwyższy w składzie poszerzonym (siedmiu sędziów) rozpoznał zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład trzech sędziów Sądu Najwyższego

Read More

Stanowisko KRS w sprawie poprawki do projektu ustawy o KRS (druk sejmowy nr 1423)

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z 26 maja 2017 r. w przedmiocie przyjętej przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych

Read More

Apel Rzecznika Praw Obywatelskich do polityków o powściągliwość w wystąpieniach publicznych

Z najwyższą troską muszę stwierdzić, że poziom wielu wystąpień publicznych w naszym kraju osiąga stan wojny politycznej i kulturowej. Padają słowa i określenia naruszające ludzką godność, dzielące obywateli na różne kategorie.

Read More

Stowarzyszenie Prokuratorów “Lex super omnia” – Uchwała programowa

Uchwała programowa Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia” z dnia 27 maja  2017  roku  Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” w trosce o zapewnienie właściwych zasad funkcjonowania

Read More

Prokuratorzy mówią: NIE! Uchwała Stowarzyszenia Prokuratorów “Lex super omnia”

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie oceny funkcjonowania prokuratury pod rządami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze  Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia” krytycznie ocenia zarówno

Read More

M. Sworzeń: LEXyKON jednostronny. Hasła: Profesura. Korea. Piwnica pod Baranami. Dézamy. Profesje do skreślenia

Profesorskie harce trwają wedle takiej oto sekwencji – prof. X w czasie wygłaszania swej kwestii niespodziewanie zdziela kogoś w głowę, a gdy potem zrobi się rwetes, natychmiast przeprasza, i to

Read More

P. Tuleja: Jaką rolę pełnią w Trybunale Konstytucyjnym asystenci?

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się informacje, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są autorami wydawanych przez Trybunał orzeczeń. Można przeczytać, że autorami orzeczeń są asystenci sędziów, a ostatnio, że pisanie rozstrzygnięć jest

Read More