Dzień: 27 kwietnia 2017

Świat

Trybunał Sprawiedliwości UE: Opinia rzecznika generalnego w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich

Zdaniem rzecznika generalnego Nilsa Wahla postanowienie umowy kredytowej przewidujące spłatę pożyczonej kwoty w walucie zagranicznej, w której kredyt został udzielony, nie musi stanowić nieuczciwego warunku. Wymóg, zgodnie z którym klauzule umowne muszą być wyrażone prostym i zrozumiałym językiem nie może nakazywać przedsiębiorcy, abyDalej

Państwo

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego

W dniu 24 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, na którym sędziowie podjęli uchwałę, w której poparli ideę organizacji Kongresu Prawników Polskich w dniu 20 maja 2017 r. W podjętej uchwale sędziowie SN zaapelowali do przedstawicieli wszystkich zawodówDalej