Dzień: 14 kwietnia 2017

Komentarze i opinie

J. Zajadło: Nowa „wykładnia” konstytucji

prof. Jerzy Zajadło 10 marca b.r. odbyło się we Wrocławiu cykliczne seminarium karno-procesowe, tym razem poświęcone strukturze i interpretacji tych norm konstytucyjnych, które dotykają prawa i procesu karnego. Stąd skład panelistów i uczestników dyskusji – objął nie tylko karnistów, lecz także konstytucjonalistów oraz teoretykówDalej