Dzień: 13 kwietnia 2017

Trybunał

P. Rachtan: Biernat do kozy!

Na internetowej stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się chyłkiem, milczkiem kuriozalne niepodpisane oświadczenie: Oświadczenie, 13.04.2017 r. Trybunał Konstytucyjny wyraża ubolewanie wobec publicznego zachowania Pana Wiceprezesa Stanisława Biernata. Jego wypowiedzi godzą w Państwo Polskie, w dobre imię Trybunału i jego sędziów.Dalej