Dzień: 30 marca 2017

Państwo

2 kwietnia 1997 roku, Zgromadzenie Narodowe – głosowanie nad projektem Konstytucji oraz przemówienie A. Kwaśniewskiego

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu – archiwum Zgromadzenie Narodowe w dniu 02-04-1997 Przewodniczą marszałek Sejmu Józef Zych, marszałek Senatu Adam Struzik 1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego o przedstawionych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej propozycjach zmian do Konstytucji RzeczypospolitejDalej

Trybunał

Analiza wiceprezesa TK Stanisława BIERNATA dotycząca postanowień Trybunału o wyłączeniu sędziów w 2017 r

STANISŁAW BIERNAT, WICEPREZES TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, w poniższej analizie postanowień TK pisze: Występuje ewidentna dwoistość standardów rozstrzygania poszczególnych wniosków o wyłączenie, w zależności od tego, kogo dotyczą i kto wnioskuje o wyłączenie sędziego. Podważa to autorytet Trybunału Konstytucyjnego. “Analiza wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego StanisławaDalej