TK: Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej zdanie odrębne do wyroku w sprawie o zgromadzeniach Kp 1/17

Zdanie odrębne sędziego TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie o sygn. Kp 1/17 Na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada

Read More

TK: Wyrok w sprawie K 10/15 oraz votum separatum do składu (udział sędziego-dublera)

Skrócenie i uproszczenie postępowań na gruncie art. 44 ustawy o referendum ogólnokrajowym i art. 35 ustawy o referendum lokalnym, jest uzasadnione funkcją, jaką one pełnią w toku kampanii referendalnej. Nie może to jednak

Read More

TK: Zasady zawieszenia biegu przedawnienia występku ściganego z oskarżenia prywatnego – wyrok w sprawie SK 3/16

Przewidziany w art. 101 § 2 kodeksu karnego roczny termin przedawnienia karalności przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego mieści się w zakresie swobody prawodawcy. Jest to termin racjonalny i dostosowany do specyfiki

Read More

Lex.pl: Trwa obrzucanie błotem osób, które bronią konstytucji

Dlaczego osoba nieuprawniona stawia zarzuty formalnie urzędującemu wiceprezesowi Trybunału Konstytucyjnego, nie wiadomo. Jednak widać, że chodzi o obrzucenie błotem prawników, którzy sprzeciwiają się łamaniu konstytucji – uważa sędzia Waldemar

Read More

P. Rachtan: Biernat do kozy!

Na internetowej stronie Trybunału Konstytucyjnego ukazało się chyłkiem, milczkiem kuriozalne niepodpisane oświadczenie: Oświadczenie, 13.04.2017 r. Trybunał Konstytucyjny wyraża ubolewanie wobec publicznego zachowania Pana Wiceprezesa Stanisława Biernata. Jego

Read More

Raport: Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 – marzec 2016

18 kwietnia br. ma się ukazać publikacja dokumentująca prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian organizacji i zasad działania TK w latach 2015-2016. Przedstawiać będzie szczegółową analizę skutków

Read More

Pełny tekst listu ośmiorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Julii Przyłębskiej

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Stanisław Biernat Leon Kieres Piotr Pszczółkowski Małgorzata Pyziak-Szafnicka Stanisław Rymar Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Marek Zubik Warszawa, 6 kwietnia 2017 r. Pani Sędzia

Read More

List Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab. Stanisława Biernata do sędzi TK mgr. Julii Przyłębskiej

Warszawa, 29 marca 2017 roku Pani Julia Przyłębska Prezes Trybunału Konstytucyjnego Dziękuję za Pani list z 24 marca 2017 r.. (ZP-121-2017), w którym informuje mnie Pani, że przyjęła moją wcześniejszą

Read More