Kategoria: Świat

Świat

TSUE: Rzecznik Generalny o zaufaniu do ochrony praw podstawowych przy realizacji Europejskiego Nakazu Aresztowania

W przedłożonej 4 lipca opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Manuel Campos Sánchez-Bordona przypomniał na wstępie, że kamieniem węgielnym systemu przekazywania pomiędzy organami sądowymi jest wzajemne uznawanie. To wzajemne uznawanie wymaga zarówno obligatoryjności wykonywania nakazu aresztowania przez państwa członkowskie,Dalej