Małgorzata Gersdorf do sędziów SSP “Iustitia” o wytrwałości, niezawisłości i odpowiedzialności sędziowskiej

Wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” Mszczonów, 1 kwietnia 2017 r. Szanowny Panie Prezesie! Panie i Panowie Sędziowie! Wszyscy Szanowni Zebrani! Bardzo

Read More

2 kwietnia 1997 roku, Zgromadzenie Narodowe – głosowanie nad projektem Konstytucji oraz przemówienie A. Kwaśniewskiego

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu – archiwum Zgromadzenie Narodowe w dniu 02-04-1997 Przewodniczą marszałek Sejmu Józef Zych, marszałek Senatu Adam Struzik 1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej

Read More