Kategoria: Państwo

Dokumenty

Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 lipca 2018r.

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne gwarancje trójpodziału władz oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej. Po ostatnich wyborach parlamentarnychDalej