Kategoria: Dokumenty

Dokumenty, Państwo

Wiesław Johann wyrzuca Wojciecha Katnera z SN z ważnego interesu społecznego

Publikujemy opinię dotyczącą dalszego zajmowania stanowiska przez sędziego Sądu Najwyższego prof. Wojciecha Katnera, zgodnie z którą: “wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie stanowiska nie jest zgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i ważnym interesem społecznym”. Załączamy także krótki biogram SSN prof. Wojciecha Katnera. Wojciech JanDalej

Dokumenty

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 9 lipca

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia działań dla przywrócenia trójpodziału władz, przez wyeliminowanie regulacji prawnych naruszających zasady wynikające z Konstytucji R.P. Dotyczy to zmian odnoszących się do sposobu powoływania przedstawicieliDalej