Kategoria: Dokumenty

Dokumenty

Sędziowie Apelacji Gdańskiej przeciwko zastraszaniu sędziów i działaniom rzeczników dyscyplinarnych, wzywają członków KRS do złożenia mandatu

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 21 września 2018r. podjęło dwie uchwały: przeciw tłumieniu działalności publicznej sędziów, zastraszaniu sędziów, działalności rzeczników dyscyplinarnych; wezwali członków KRS do rezygnacji i odnieśli się do statusu sędziów SN, których politycy próbują przenieść w stanDalej

Dokumenty

Sześć mocnych uchwał Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Warszawie z 20 września 2018 r.

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w związku z opiniowaniem kandydatów na stanowiska sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, odwołując się do listu otwartego prof. dr hab. Adama Strzembosza orazDalej

Dokumenty

RPO pyta zastępcę rzecznika dyscyplinarnego o powody wzywania sędziów do złożenia wyjaśnień

Sędziowie krytykujący publicznie demontaż państwa prawa, czystkę w Sądzie Najwyższym czy decyzje prokuratury (Ewa Maciejewska, Igor Tuleya, Bartłomiej Przymusiński, Krystian Markiewicz) zostali wezwani na 20 i 21 września na przesłuchania przez głównych rzeczników dyscyplinarnych powołanych w czerwcu przez Zbigniewa Ziobrę. Na razie jest to etapDalej

Dokumenty

Uchwała Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów nr 8/2018 z dnia 19 września 2018 r.

Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów, który zgodnie z punktem 9. Deklaracji FWS przyjmuje informacje i monitoruje przypadki zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów, przyłącza się do stanowisk stowarzyszeń sędziowskich, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i Komisji Europejskiej, dotyczących aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwościDalej

Dokumenty

List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych – apel o przestrzeganie zasad konstytucyjnych

My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów SąduDalej

Dokumenty

Małgorzata Gersdorf apeluje o ogólnoeuropejską debatę na temat praworządności

Sąd Najwyższy na swojej stronie internetowej publikuje podziękowanie skierowane przez Prof. Małgorzatę Gersdorf do Prezesów Stowarzyszeń Sędziowskich Państw Nordyckich za uchwałę w sprawie sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości z 31 sierpnia br., w którym zaapelowała również o zorganizowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat praworządności. Pierwszy Prezes Sądu NajwyższegoDalej

Dokumenty

Stowarzyszenia sędziowskie o niedopuszczalnych praktykach władzy politycznej wobec wymiaru sprawiedliwości

Cztery stowarzyszenia sędziowskie: Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia przyjęły wspólne stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Poniżej prezentujemy (za iustitia.pl) pełną treść Stanowiska: stanowiska.  Dalej