KRS odpowiada Ministerstwu Sprawiedliwości na uwagi o wstępnej opinii OBWE

Odpowiedź na uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące wstępnej opinii OBWE/ODIHR w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. 1. Ministerstwo Sprawiedliwości: „Być może

Read More