Dostęp Policji do danych telekomunikacyjnych i internetowych. Jak Polska zareaguje na ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE? – odpowiedź MSWiA

Z ewentualną zmianą przepisów ustawy inwigilacyjnej MSWiA poczeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 9/16 – wynika z odpowiedzi udzielonej przez resort Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Rzecznik pytał się o zmianę

Read More

Projekt “Iustitii” ustawy o KRS ma poparcie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Stanowisko nr 4/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Porozumienie samorządów

Read More

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego miażdży projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Im. Stefana Batorego w sprawie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa Wniesiony pod obrady Sejmu z inicjatywy Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej

Read More

Projekt ustawy o KRS nie powinien zostać przyjęty. Słusznie ostrzega przed nim sejmowe Biuro Legislacyjne – rzecznik praw obywatelskich pisze do Marszałka Sejmu

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa nie powinien zostać przyjęty. Powodem jest przede zagrożenie efektywności ochrony praw obywatelskich, a w szczególności z punktu widzenia zapewnienia każdej osobie skuteczności realizacji

Read More

B. Cacko: sędziowie o rządowym projekcie zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (konferencja prasowa)

13 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyła się konferencja prasowa poświęcona przygotowywanym przez Sejm zmianom  prawa o ustroju sądów powszechnych (druk nr 555) oraz projektowi zmian ustawy

Read More

Zb. Ziobro odwoła i powoła (swoich) prezesów sądów – projekt tzw. poselski ustawy o ustroju sądów powszechnych

Omówienie poselskiego projektu ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych nr 555 z 12 kwietnia 2017 r. Najpoważniejsze zagrożenia związane z tym projektem to: Minister odwoła wszystkich prezesów i wymieni wszystkich

Read More

Raport: Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 – marzec 2016

18 kwietnia br. ma się ukazać publikacja dokumentująca prace legislacyjne oraz postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczące zmian organizacji i zasad działania TK w latach 2015-2016. Przedstawiać będzie szczegółową analizę skutków

Read More