Pięć pytań i uzasadnienie: Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii

[…] powierzenie ID SN na mocy art. 27 uSN orzekania w sprawach z zakresu stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego i przenoszenia takiego sędziego w stan spoczynku ma tylko jedno racjonalne wytłumaczenie: poddanie pośredniej i nieformalnej kontroli władzy politycznej statusu dotychczasowych sędziów Sądu Najwyższego, kontroli sprawowanej za pośrednictwem nowej jednostki organizacyjnej utworzonej od podstaw, orzekającej jako sąd pierwszej instancji a nie Sąd Najwyższy sprawujący nadzór judykacyjny (zgodnie z Konstytucją RP), powołanej w całości przez nową KRS kontrolowaną przez władzę polityczną.

Wskazanie jako właściwej Izby Sądu Najwyższego, która nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii powoduje sprzeczność art. 27 §1 pkt 2 uSN z zasadą skutecznej ochrony sądowej. Sprzeczność ta upoważnia Sąd Najwyższy w składzie z udziałem sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do pominięcia –zgodnie z zasadą pierwszeństwa – tego przepisu uSN i uznania się za sąd w rozumieniu prawa Unii właściwy do rozstrzygnięcia o żądaniach pozwu w niniejszej sprawie. […]

SN_ii po 3-19

 

Ocena Czytelników
[Razem: 4 Średnio: 4]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o