Izba Dyscyplinarna poucza Trybunał Sprawiedliwości o bezzasadności badania pytań prejudycjalnych zadanych TSUE przez Igora Tuleyę i Ewę Maciejewską

Na wniosek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Biuro Prasowe SN opublikowało podjętą 4 czerwca 2019 r. Uchwałę Zgromadzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nr 8, która zawiera stanowisko Izby Dyscyplinarnej SN w przedmiocie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w połączonych sprawach C-563/18 i C-558/18.

Przypomnijmy:

C-563/18 to Pytanie prejudycjalne, złożone przez Sąd Okręgowy w Warszawie 5 września 2018 r (Pytanie sędziego Igora Tulei)i:

Czy artykuł 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że wynikający z niego obowiązek państw członkowskich do ustanowienia środków zaskarżenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii sprzeciwia się przepisom likwidującym gwarancje niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce poprzez wpływ polityczny na prowadzenie postępowań dyscyplinarnych i powstanie ryzyka wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych?

C-558/18 to Pytanie prejudycjalne złożone przez Sąd Okręgowy w Łodzi (Polska) w dniu 3 września 2018 (pytanie sędzi Ewy Maciejewskiej):

Czy artykuł 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że wynikający z niego obowiązek państw członkowskich do ustanowienia środków zaskarżenia niezbędnych do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii, sprzeciwia się przepisom istotnie zwiększającym ryzyko naruszenia gwarancji niezależnego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce poprzez:
– wpływ polityczny na prowadzenie postępowań dyscyplinarnych,
– powstanie ryzyka wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych oraz
– możliwość wykorzystania w postępowaniach dyscyplinarnych przeciwko sędziom dowodów uzyskanych za pomocą przestępstwa?

Pytania prejudycjalne spotkały się wcześniej ze szczególnym zainteresowaniem Michała Lasoty, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych (Ewa MaciejewskaIgor Tuleya).

Izba Dyscyplinarna do TSUE o pytaniach prejudycjalnych_ Uchwała nr 8

 

Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o