Sąd Najwyższy: Komunikat w związku z poselskim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym

Budynek Sądu Najwyższego

W dniu 12 lipca br. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym (druk 1727). Treść zaprezentowanego projektu nie była wcześniej konsultowana z Sądem Najwyższym i wymaga pogłębionej analizy.

Po jego wstępnej lekturze należy jednak stwierdzić, że w ocenie Sądu Najwyższego budzi niepokój kierunek zmian jak i ich zgodność z Konstytucją.

Poważne zastrzeżenia, zdaniem Sądu Najwyższego, wzbudza także sposób procedowania nad tym projektem tzw. szybką ścieżką tj. wniesienie go, jako projektu poselskiego, który nie podlega konsultacjom.

W najbliższym czasie projekt ustawy będzie poddany badaniu w Biurze Studiów i

Analiz Sądu Najwyższego, a wnioski płynące z tej analizy zostaną przedstawione w opinii. Uwagi Sądu Najwyższego zostaną przekazane Kancelarii Sejmu RP oraz opublikowane w serwisie internetowym SN.

Sąd Najwyższy wyraża nadzieję, że nad projektem tak poważnej ustawy o charakterze ustrojowym przeprowadzona zostanie merytoryczna dyskusja, w trakcie której rozważone zostaną uwagi zawarte w stanowisku Sądu Najwyższego.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podjęła decyzję o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na dzień 27 lipca br. Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie przedmiotowy projekt ustawy.

Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 6 Średnio: 2.8]

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.