Sąd Najwyższy: A. Owczarek i M. Szulc oświadczają, że ich odwołanie nastąpiło wbrew prawu

SSN Anna Owczarek i SSN Maria Szulc, wydały oświadczenia w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowień  Prezydenta RP o przeniesieniu ich w stan spoczynku.

W oświadczeniu stwierdzają, że usunięcie ich z urzędu przez przeniesienie w stan spoczynku nastąpiło wbrew prawu i wbrew ich woli, a także ślubowaniu sędziowskiemu.

Oświadczyły również, że 60-dniowy termin określony w art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów w stosunku do nich nie rozpoczął biegu.

Zarówno sędzia Szulc jak i Owczarek oświadczyły również, że nadal są sędziami Izby Cywilnej w stanie czynnym i będą w służbie do ukończenia 70 roku życia.

W interesie wymiaru sprawiedliwości i stron postępowań w sprawach wniesionych do Sądu Najwyższego oświadczyły, że powstrzymują się od orzekania do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia co do legalności przeniesienia ich w stan spoczynku.

SN_Oświadczenie - SSN Anna Owczarek_13 września
SN_Oświadczenie - SSN Maria Szulc_13 września
Print Friendly, PDF & Email
Ocena Czytelników
[Razem: 4 Średnio: 4.5]

Jedna myśl na temat “Sąd Najwyższy: A. Owczarek i M. Szulc oświadczają, że ich odwołanie nastąpiło wbrew prawu

Dodaj komentarz

wp-puzzle.com logo

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.